Nina Annas Design

Om processen

Element, former och ytor som behöver hjälpas upp för att reglera och skapa lugn, harmoni och framförallt funktion.

Inspirationen

Ibland inspireras jag av naturen – som bara är. Det vackra, enkla, självklara som väcker känslor som vill uttryckas, förmedlas och på något sätt vidareförmedlas till fler. Ibland inspireras jag av de känslor som uppkommer där ”problem” uppstår. Känslor som behöver regleras. Åter kan det vara i naturen mellan olika element, former och ytor likväl som i ickefunktionella kontexter i hemmet, rummet och jobbet som behöver problemlösas och hjälpas upp för att reglera och skapa lugn, harmoni och framförallt funktion. I mitt yrke som psykoterapeut, föreläsare, handledare och utbildare drivs jag och inspireras av det samma. Att finna funktion i kontexter, hjälpa att reglera och uttrycka känslor, problemlösa det som går och ständigt vara nyfiken på vad som går att utveckla, träna och göra.

Naturens tillgångar av hårt och varmt – järn, kalksten, trä, glas och textil – blandas till en fantastisk helhet. Former, mellanrum och ytor och lägen i naturen illustrerasmed hjälp av järnet, stenen och trät i en lampa eller en möbel som speglar naturen i miniatyr.

Idéerna

Jag är född på Gotland där pappa bor, till störst del uppvuxen i Norrland där mamma bor och sedan 20 år bosatt i Östergötland där jag själv bor, med min familj. Naturen ligger varmt om hjärtat och jag älskar havet, horisonten, de karga kalkstensklipporna och stenarna, knotiga martallarna och den norrländska varma skogen. Mest ledig tid tillbringas på Gotland och där blir jag kreativ så fort jag sätter fötterna på ön. Idéer flödar, ur naturen föds modeller och skisser, naturens sten och trä blir tillsammans med järnet de material som jag älskar att använda och tämja men samtidigt behålla så råa i sin naturliga form som möjligt. Ihop med vävnad, ull och textil blandas naturens tillgångar av hårt och varmt till en fantastisk helhet.

Materialen

Materialen ska var gedigna, nära naturen, robusta, naturliga. De ska fylla en funktion och därmed tämjas samtidigt som de behöver behålla och ge uttryck för sin naturliga och individuella historia och kvalité. Utmaningen ligger i att finna balansen mellan materialen, funktionen och min vilja, motivation och drivkraft.

Min pappa och jag fungerar bra ihop när vi tillverkar saker. Jag kommer med mina ritningar och han gör det som står där. Och han vet exakt hur jag vill ha det, han är noggrann och har ett helt otroligt handlag. Det blir perfekt. Han kan materialen, framförallt järn och hjälper mig tänka när jag ibland vill mer av materialet än vad som är görligt. De flesta av våra produkter svetsas men också saker i kombination med trä har vi tillverkat.

Min mamma fungerar likadant. Jag kommer med en skiss om hur bröllopsklänningen ska se ut, hur mannens bröllopskostym ska se ut och barnens klänningar. Och sedan blir det så när mamma sätter igång. Hennes sinne för att se vad som är görligt av materialet är fantastiskt och handlaget och precisionen gör att det blir perfekt. Och alltid precis som jag vill ha det. Hennes inspiration och hantverk i ull och lin kompletterar och inspirerar.

Från skiss till produkt

Likväl som idéerna till mina lampor och möbler uppstår i behovet av en funktion uppstår de för att jag ser något vackert, något i naturen som tar andan ur mig, något jag vill bevara och påminnas om, något jag vill ta med mig in, hem, nära. Former, mellanrum och ytor och lägen i naturen illustreras med hjälp av järnet, stenen och trät i en lampa eller en möbel som speglar naturen i miniatyr.

Svenska designmöbler & lampor inspirerade av naturen.

En samling av redan tillverkade produkter, skisser, tankar, inspiration och kommande idéer och projekt.